hợp kim nhôm gia công áp lực


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5910 – 1995 ISO 209-1/1989 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC – THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ DẠNG SẢN PHẨM – PHẦN 1: THÀNH PHẦN HÓA HỌC Wrought aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and forms of products – Part 1: Chemical composition Lời nói đầu TCVN 5910 -1995 hoàn toàn tương đương với ISO 209-1/1989 (E); TCVN 5910 – 1995 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 79 – Kim loại mầu và hợp kim của kim loại mầu – biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC – THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ DẠNG SẢN PHẨM – PHẦN 1: THÀNH PHẦN HÓA HỌC Wrought aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and […]

TCVN 5910 – 1995 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA ...