hợp chất polyetylen


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7613 : 2009 ISO 4437 : 2007 ỐNG POLYETYLEN (PE) CHÔN NGẦM DÙNG ĐỂ DẪN NHIÊN LIỆU KHÍ – DÃY THÔNG SỐ THEO HỆ MÉT – YÊU CẦU KỸ THUẬT Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels – Metric series – Specifications Lời nói đầu TCVN 7613 : 2009 thay thế cho TCVN 7613 : 2007. TCVN 7613 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 4437 : 2007. TCVN 7613 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 138 Ống nhựa và phụ tùng đường ống, van dùng để vận chuyển chất lỏng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ỐNG POLYETYLEN (PE) CHÔN NGẦM DÙNG ĐỂ DẪN NHIÊN LIỆU KHÍ – DÃY THÔNG SỐ THEO HỆ MÉT – YÊU CẦU KỸ THUẬT Buried polyethylene […]

TCVN 7613 : 2009 ISO 4437 : 2007 ỐNG POLYETYLEN ...