hoàn thiện mặt bằng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4516 : 1988 HOÀN THIỆN MẶT BẰNG XÂY DỰNG -QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Finished building alans – Codes for construction, check and acceptance Quy định chung 1.1 Quy định chung áp dụng trong thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện mặt bằng khu đất xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 1.2 Việc hoàn thiện mặt bằng xây dựng phải thực hiện đúng thiết kế, tuân theo yêu cầu của quy phạm này và các quy phạm hiện hành có liên quan. 1.3 Các công trình được xây dựng và hoàn thiện trên mặt bằng xây dựng bao gồm: sân chơi, đường đi, hàng rào, cây xanh và các hệ thống kĩ thuật hạ tầng phải được hoàn thiện đồng bộ trước khi đưa công trình vào sử dụng. 1.4 Đất đắp nền phải phù hợp với thiết […]

TCVN 4516 : 1988 HOÀN THIỆN MẶT BẰNG XÂY DỰNG ...