hiệu suất năng lượng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7831 : 2012 MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHÔNG ỐNG GIÓ – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Non – ducted air conditioners – Method for determination of energy efficiency Lời nói đầu TCVN 7831:2012 thay thế TCVN 7831:2007; TCVN 7831:2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHÔNG ỐNG GIÓ – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Non – ducted air conditioners – Method for determination of energy efficiency Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy điều hòa không khí không ống gió sử dụng máy nén-động cơ kiểu kín và giàn ngưng tụ làm mát bằng không khí (sau đây gọi […]

TCVN 7831 : 2012 MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHÔNG ...