hệ thống thông gió


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 232:1999 HỆ THỐNG THÔNG GIÓ, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ CẤP LẠNH – CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Ventilating, air-conditioning and cooling system – Manufacture, installation and acceptance Những quy định chung 1.1. Thuật ngữ – định nghĩa 1.1.1. Hệ thống thông gió: là các hệ thống thông gió cấp, hút, thải bụi, thải khí độc. Hệ thống bao gồm đường ống, các chi tiết và thiết bị. 1.1.2. Hệ thống điều hòa không khí: gọi tắt là điều hòa không khí là hệ thống xử lí làm mát (hoặc làm nóng) không khí, vận chuyển và phân phối tới nơi cần thiết. Hệ thống bao gồm đường ống, các chi tiết và thiết bị điều hòa. 1.1.3. Ống gió: là các đường ống được chế tạo bằng tấm kim loại, tấm nhựa hoặc nhựa cốt vải thủy tinh… 1.1.4. Mương gió: là […]

TCXD 232:1999 HỆ THỐNG THÔNG GIÓ, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5687 : 1992 THÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Ventilating, air-conditioning, heating – Design standard Quy định chung 1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế thông gió, điều tiết không khí và sưởi ấm cho các công trình xây dựng mới và cải tạo. 1.2 Tiêu chuẩn này không áp dụng. a. Cho các loại. – Nhà và công trình thí nghiệm, hoặc các công trình đặc biệt – Nhà và công trình chuyên dụng (hầm ngầm, có chất nổ, chất phóng xạ…); – Các công trình khai thác mỏ ngầm; – Các nhà và công trình sử dụng ngắn hạn (hoặc theo mùa); Để thiết kế các hệ thống thông gió nhằm chống khói cho nhà và công trình khi bị cháy; Để thiết kế các hệ thống điều tiết không khí, làm mát, làm […]

TCVN 5687 : 1992 THÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, ...