hệ thống cấp khí đốt


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 387 : 2006 HỆ THỐNG CẤP KHÍ ĐỐT TRUNG TÂM TRONG NHÀ Ở – TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Gas supply – Internal system in domestic- Standard for construction, check and acceptance 1.       Phạm vi áp dụng 1.1         Tiêu chuẩn này áp dụng để thi công, thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống cấp khí đốt trung tâm phục vụ nhu cầu sinh hoạt dân dụng trong nhà chung cư, chung cư hỗn hợp nhà ở-văn phòng, nhà ở – chức năng khác. 1.2         Tiêu chuẩn này không áp dụng cho: – Hệ thống cấp khí đốt đơn lẻ có thể tích bồn chứa nhỏ hơn 0,45 m 3; – Hệ thống cấp khí đốt trong nhà công nghiệp, xưởng sản xuất, địa điểm nạp khí đốt hay khí hoá lỏng; – Hệ thống dẫn khí đốt, khí hoá lỏng ngoài […]

TCXDVN 387 : 2006 HỆ THỐNG CẤP KHÍ ĐỐT TRUNG ...