hệ thống báo cháy


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5738:2001 Soát xét lần 1 HỆ THỐNG BÁO CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT Fire detection and alarm system – Technical requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống báo cháy được trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại lực lượng vũ trang và các công trình khác có nguy hiểm về cháy, nổ. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các công trình được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt. 2 Thuật ngữ và định nghĩa 2.1 Hệ thống báo cháy tự động (Automatic fire alarm system): Hệ thống tự động phát hiện và thông báo địa điểm cháy. 2.1.1 Hệ thống báo cháy thường (Conventional fire alarm system): Hệ thống báo cháy tự […]

TCVN 5738:2001 HỆ THỐNG BÁO CHÁY – YÊU CẦU KỸ ...