gờ và lõi tấm thạch cao


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8257-2 : 2009 TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 2: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC, ĐỘ SÂU CỦA GỜ VUỐT THON, ĐỘ VUÔNG GÓC CỦA CẠNH Gypsum boards – Test methods – Part 2: Determination of end, edge and core hardness Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ cứng của cạnh, gờ và lõi của tấm thạch cao. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm côn bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8257-1 : 2009, Tấm thạch cao – Phương pháp thử: Phần […]

TCVN 8257-2 : 2009 TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP ...