gỗ thép thanh


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8575: 2010 ISO 12578: 2008 KẾT CẤU GỖ – GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO – YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG THÀNH PHẦN VÀ SẢN XUẤT Timber structures – Glued laminated timber – Component performance and production requirements Lời nói đầu TCVN 8575:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 12578:2008. TCVN 8575:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ kết cấu biên soạn, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Gỗ ghép thanh bằng keo được sản xuất bằng cách dán dính một số thanh gỗ với nhau có các thớ gỗ chủ yếu chạy song song. Theo cách này có thể chế tạo được một cấu kiện có mặt cắt ngang hình chữ nhật đặc. Các hình dạng khác cũng có thể được chế tạo theo cách này. […]

TCVN 8575: 2010 KẾT CẤU GỖ – GỖ GHÉP THANH ...