gỗ hầm lò trong khai thác than


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1077 : 1986 GỖ CHỐNG LÒ Mining posts Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1077-71; áp dụng đối với các loại gỗ tròn để chống các loại hầm lò trong khai thác than. KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 1.1. Kích thước cơ bản của gỗ chống lò được quy định trong bảng 1. Bảng 1 Chiều dài m, không nhỏ hơn Đường kính đầu nhỏ, mm, không nhỏ hơn 0.5 1.1 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.2 3.5 4.0 70 80 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 120 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 – – […]

TCVN 1077 : 1986 GỖ CHỐNG LÒ Mining posts