giếng giảm áp cho đê


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8413:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG GIẾNG GIẢM ÁP CHO ĐÊ Hydraulic structure  – Operation and maintenance of the relief well system under dyke Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định nội dung, trình tự, phương thức vận hành và bảo dưỡng hệ thống giếng giảm áp cho đê. Thuật ngữ và định nghĩa 2.1. Hệ thống giếng giảm áp (rerief well system) Hệ thống giếng khoan có kết cấu ống lọc được lắp đặt ở chân đê phía đồng để làm giảm áp lực thấm ở nền bằng cách cho thoát nước theo hình thức tự chảy về mùa lũ, kiểm soát quá trình thấm và ngăn ngừa xói ngầm, cát chảy làm mất ổn định nền đê. Nước thoát ra từ hệ thống giếng được dẫn theo hệ thống ống dẫn kết hợp tiêu […]

TCVN 8413:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – VẬN HÀNH VÀ ...