ghi nhãn gạch


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7132:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT – ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ GHI NHÃN Ceramic floor and wall tiles – Definitions, classification, characteristics and marking 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định cách phân loại, các đặc tính kỹ thuật và cách ghi nhãn đối với gạch gốm dùng để lát nền và ốp tường các công trình xây dựng. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 6414 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6415 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử. TCVN 6883 : 2001 Gạch gốm ốp lát – Gạch granit – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6884 : 2001 Gạch gốm ốp lát có độ hút nước thấp (0,5 % < E < 3 %) – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6885 : 2001 Gạch gốm ốp lát – Xác định […]

TCVN 7132:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT – ĐỊNH NGHĨA, PHÂN ...