gạch xây dựng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6355-1 : 2009 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ Lời nói đầu TCVN 6355-1+8 : 2009 thay thế TCVN 6355 : 1998 TCVN 6355-1+8 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 6355-1+8 : 2009 Gạch xây – Phương pháp thử. Gồm 8 phần: Phần 1: Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan Phần 2: Xác định cường độ nén Phần 3: Xác định cường độ uốn Phần 4: Xác định độ hút nước Phần 5: Xác định khối lượng thể tích Phần 6: Xác định độ rỗng Phần 7: Xác định vết tróc do vôi Phần 8: Xác định sự thoát muối GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 1: XÁC ĐỊNH […]

TCVN 6355-1 : 2009 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 249 : 1986 GẠCH XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG Bricks – Method for determination of specific mass Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 249 : 1967 quy định phương pháp xác định khối lượng riêng của gạch xây dựng trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gạch không nung trên cơ sở bê tông gồm nhiều thành phần vật liệu khác nhau, không đồng nhất. Thiết bị thử Búa con; Cối, chày sứ; Sàng có kích thước lỗ 0,2mm hoặc 900 lỗ/cm2; Tủ sấy; Bình hút ẩm; Thìa con; Cân kỹ thuật chính xác tới 0,01g; Bình xác định khối lượng riêng (hình 1 và 2). Chuẩn bị mẫu thử 2.1. Mẫu thử dùng để xác định khối lượng riêng được lấy theo các quy định hiện hành […]

TCVN 249 : 1986 GẠCH XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP ...