gạch trang trí


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 111:1983 GẠCH TRANG TRÍ ĐẤT SÉT NUNG Clay decoration bricks Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại gạch trang trí sản xuất từ đất sét có phụ gia hay không có phụ gia tạo hình bằng phương pháp dẻo hay phương pháp bán khô và được nung chín. Gạch trang trí được dùng để xây các mảng tường có tính chất làm vách ngăn, thông gió, trang trí, không có tính chất chịu lực. 1 Các kiểu và kích thước cơ bản 1.1. Gạch trang trí đất sét nung có các kiểu và kích thước cơ bản phù hợp với bản vẽ. Chú thích: Các kiểu gạch và kích thước khác với điều 1.1. được sản xuất theo hợp đồng riêng. 2 Yêu cầu kĩ thuật 2.1. Mầu sắc của gạch trong cùng 1 lô phải đồng đều, bề mặt gạch không được có vết […]

TCXD 111:1983 GẠCH TRANG TRÍ ĐẤT SÉT NUNG