gạch gốm


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7134:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIII (E > 10 %)- YÊU CẦU KỸ THUẬT Ceramic floor and wall tiles, group BIII (E > 10 %) – Specification 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô có phủ men, độ hút nước lớn hơn 10 %, dùng để ốp tường và lát nền các công trình xây dựng. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6414 : 1988 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6415 : 1988 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử. TCVN 7132 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn. 3. Hình dạng và kích thước cơ bản 3.1. Hình dạng gạch gốm ốp lát tráng men được mô tả theo TCVN […]

TCVN 7134:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIII (E > ...