gạch chịu lửa samốt nung


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4710 : 1998 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH SAMỐT Refractory materials – Fireclay bricks Lời nói đầu TCVN 4710 : 1998 thay thế cho TCVN 4710 – 89. TCVN 4710 : 1998 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 33 hoàn chỉnh trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH SAMỐT Refractory materials – Fireclay bricks Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gạch chịu lửa samốt nung có hàm lượng nhôm oxit từ 28% đến 45%, được sử dụng cho các thiết bị nhiệt của các ngành công nghiệp. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 4348 – 86 Đất sét để sản xuất gạch […]

TCVN 4710 : 1998 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH ...