gạch chịu lửa manhêdi


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8255:2009 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH MANHÊDI Refractories – Magnesia bricks Lời nói đầu TCVN 8255 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH MANHÊDI Refractories – Magnesia bricks Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch chịu lửa manhêdi sử dụng trong lò luyện kim và các lò công nghiệp khác. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản […]

TCVN 8255:2009 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH MANHÊDI