gạch chịu lửa kiềm tính


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 383:2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA MANHÊDI LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 383:2007 “Vật liệu chịu lửa – Manhêdi” do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Xây dựng đề nghị và Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số..06..ngày 23   tháng  01   năm 2007 Xuất bản lần 1 VẬT LIỆU CHỊU LỬA  – VỮA MANHÊDI REFRACTORY MATERIALS –  MAGNESIA MORTARS 1.PHẠM VI ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa manhêdi dùng để  xây lót gạch chịu lửa kiềm tính trong các lò công nghiệp và các thiết bị nhiệt . TIÊU CHUẨN VIỆN DẪN TCVN 7190 -1: 2002  vật liệu chịu lửa – phương pháp lấy mẫu – phần 1. lấy mẫu sản phẩm chịu lửa không định hình TCVN 6530 – 4:1999      Vật liệu chịu lửa […]

TCXDVN 383:2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA MANHÊDI