gạch chịu axit


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 86 : 1981 GẠCH CHỊU AXIT Acid resistant bricks Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch chịu axit dùng trong các công trình xây dựng công nghiệp hoá học, điện hóa học, y dược, công nghiệp thực phẩm và các ngành khác có liên quan đến sự chống ăn mòn của các hoá chất mang tính axit. Chú thích: Đối với các công trình tiếp xúc hoá chất HF thì không được dùng loại gạch này. Kích thước cơ bản 1.1. Gạch chịu axit được sản xuất theo hai dạng: gạch khối và gạch tấm lát. 1.2. Hình dáng và kích thước của gạch cho theo bảng 1. Bảng 1 mm Dạng gạch a b c Gạch khối Gạch tấm lát 230 100 150 113 100 450 65 11 11 Yêu cầu kĩ thuật 2.1. Gạch chịu axit được chia làm 3 loại A, B, […]

TCXD 86 : 1981 GẠCH CHỊU AXIT