gạch canxi silicat


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2118 : 1994 GẠCH CANXI SILICAT – YÊU CẦU KĨ THUẬT Calcium silicate bricks – Technical requirements 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch canxi silicat thông thường, sản xuất bằng cách ép bán khô của hỗn hợp cát thiên nhiên với vôi và được làm cứng chắc trong nồi hấp và áp suất cao. 2 Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 246: 1986 Gạch xây. Phương pháp xác định độ bền nén; TCVN 247: 1986 Gạch xây. Phương pháp xác định độ bền uốn; TCVN 248: 1986 Gạch xây. Phương pháp xác định độ hút nước; TCVN 250: 1986 Gạch xây. Phương pháp xác định độ khối lượng thể tích; TCVN 1451: 1986 Gạch đặc đất sét nung 3 Yêu cầu kĩ thuật 3.1. Gạch canxi silicat có dạng hình hộp chữ nhật. Kích thước và sai lệch kích thước […]

TCVN 2118 : 1994 GẠCH CANXI SILICAT – YÊU CẦU ...