gạch bê tông tự chèn


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6476:1999 GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN Interlocking concrete bricks Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch bê tông tự chèn được sản xuất theo phương pháp rung ép từ hổn hợp bê tông cứng, dùng để lát vĩa hè, đường phố, sân bải, quảng trường. Tiãu chuẩn trích dẫn. TCVN 6065 : 1995 Gạch xi măng lát nền. TCVN 6260 : 1997 Xi măng poóc lăng hổn hợp – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6355-3 : 1998 Gạch xây – Phương pháp xác định độ hút nước. Hình dáng, kích thước cơ bản và ký hiệu quy ước. 3.1. Hình dáng: Gạch bê tông tự chèn có hình dáng rất đa dạng. Một số hình dáng và tên gọi thông dụng quy định trên hình 1. Chú thích – Tuỳ theo yêu cầu sử dụng có thể sản xuất gạch bê […]

TCVN 6476:1999 GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN