đường sắt và hầm


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4528:1988 NHÓM H HẦM ĐƯỜNG SẮT VÀ HẦM ĐƯỜNG ÔTÔ – QUY PHẠM THI CÔNG, NGHIỆM THU Railway and highway tunnels – Codes for construction, check and acceptance 1. Quy định chung 1.1.Quy phạm này dùng để thi công và nghiệm thu khi xây dựng hầm qua núi cho đường sắt (khổ 1435mm) và đường ô tô. 1.2.Việc thi công hầm ở nơi có trượt lở, vùng chính sách động đất từ cấp 7 trở lên, ngoài các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải phù hợp với các quy định hiện hành khác có liên quan. 1.3.Trong quá trình thi công hầm cần tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn “an toàn lao động trong xây dựng” (QPVN 14: 1979) và tiêu chuẩn “phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình” (TCVN 2622:1978). 1.4.Chỉ tiến hành thi công hầm sau khi đồ án thiết kế […]

TCVN 4528:1988 NHÓM H HẦM ĐƯỜNG SẮT VÀ HẦM ĐƯỜNG ...