đường ống dẫn xăng dầu


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4090 : 1985 KHO TÀNG, TRẠM VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU ĐƯỜNG ỐNG CHÍNH DẪN VÀ SẢN PHẨM DẦU – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Main pipelines for transporting of oil and oil products – Design standard Nguyên tắc chung 1.1. Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi thiết kế mới, thiết kế cải tạo, phục hồi và mở rộng bằng thép có đường kính không lớn hơn 1400mm, áp lực bơm chuyển không lớn hơn 100daN/cm2 dùng để vận chuyển các loại dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và khí đốt từ các nơi khai thác, từ cảng đập đến nơi chế biến, tồn chứa, tiêu dùng. Tiêu chuẩn này không được áp dụng để thiết kế các đường ống dẫn trong thành phố, thị xã, thị trấn, các đường ống dẫn dầu thô tại vùng biển. Chú thích: Bắt đầu từ điều […]

TCVN 4090 : 1985 KHO TÀNG, TRẠM VÀ ĐƯỜNG ỐNG ...