đường ống dẫn dầu


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4606:1988 Nhóm H ĐƯỜNG ỐNG CHÍNH DẪN DẦU VÀ SẢN PHẨM DẦU – QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU. Main pipelines for transporting petroleum and petroleum products – Codes for construction, check and acceptance Quy định chung. 1.1. Tiêu chuẩn này dùng để thi công và nghiệm thu các đường ống chính và đường ống nhánh bằng thép có đường kính không lớn hơn 1000mm có áp suất bơm chuyển khônglớn hơn 1000N/cm2 dùng để vận chuyển các loại dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và khí đốt (sau đây gọi tắt là đường ống dẫn chính). Đối với các đường ống trong thành phố thị xã, thị trấn, trên cầu đường sắt, đường ô tô qua vùng biển, vùng động đất trên cấp 7, vùng đất không ổn định do lún, sụt lở, vùng có hiện tượng Cáctơ, vùng khai thác ngầm… đường […]

TCVN 4606:1988 ĐƯỜNG ỐNG CHÍNH DẪN DẦU VÀ SẢN PHẨM ...