đường ống áp lực


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8636: 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC BẰNG THÉP – YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ LẮP ĐẶT Hydraulic structures – Steel penstock – Technical requirements for designing, manufacturing and installation Mục lục Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Thuật ngữ và định nghĩa 3 Yêu cầu kỹ thuật chung 4 Vật liệu đường ống 5 Tải trọng và tổ hợp tính toán đường ống áp lực đặt tự do 6 Tính toán độ bền và ổn định đường ống áp lực 7 Chế tạo đường ống áp lực 8 Thử nghiệm đường ống áp lực 9 Sơn bảo vệ đường ống áp lực 10 Hệ thống quan trắc đường ống áp lực Phụ lục A (Quy định): Xác định các lực tác động lên đường ống và các mố của nó (các giá […]

TCVN 8636: 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ĐƯỜNG ỐNG ...