dung dịch chất kết dính


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6243-1:2003 ISO 727-1:2002 PHỤ TÙNG NỐI BẰNG POLY(VINYL CLORUA) KHÔNG HOÁ DẺO (PVC-U), POLY(VINYLCLORUA) CLO HÓA (PVC-C) HOẶC ACRYLONITRILE/BUTADIEN/STYREN (ABS) VỚI CÁCKHỚP NỐI NHẴN DÙNG CHO ỐNG CHỊU ÁP LỰC – PHẦN 1: DÃY THÔNG SỐ THEO HỆ MÉT Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C), or  acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure –  Part 1: Metric series 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định kích thước cho các khớp nối nhẵn (hình trụ và hình côn) của phụ tùng nối bằng poly(vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC-U), poly(vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) hoặc acrylonitril/butadien/styren (ABS), được nối bằng dung dịch chất kết dính với các ống chịu áp lực làm bằng vật liệu tương ứng. Mối nối không đòi hỏi liên kết cơ học. Chú thích – Lời khuyên cho nhà sản xuất phụ tùng nối là nên lựa […]

TCVN 6243-1:2003 ISO 727-1:2002 PHỤ TÙNG NỐI BẰNG POLY(VINYL CLORUA) ...