dụng cụ cầm tay


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4203 : 1986 DỤNG CỤ CẦM TAY TRONG XÂY DỰNG – DANH MỤC Tools in building – list Tiêu chuẩn này áp dụng cho năm nghề trong ngành xây dựng cơ bản; xây dựng; nề; bê tông; cốt thép; quét vôi, sơn. Danh mục dụng cụ được sắp xếp theo từng nghề. Trong mỗi nghề các dụng cụ được sắp xếp thành nhóm theo công dụng và tính chất làm việc. Những dụng cụ khác nhau về công dụng và tính chất làm việc được sắp xếp vào nhóm riêng. Đối với hai nghề nề và bê tông vì nhiều dụng cụ có công dụng và tính chất làm việc giống nhau nên được sắp xếp vào một nhóm. Trong tiêu chuẩn này kí hiệu các dụng cụ này được viết thành hai nhóm số và một nhóm chữ ngăn cách nhau bằng dấu gạch […]

TCVN 4203 : 1986 DỤNG CỤ CẦM TAY TRONG XÂY ...