download tiêu chuẩn 6598


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6598:2000 NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG – TRƯỜNG THẠCH Raw material for construction ceramics – Feldspar Lời nói đầu TCVN 6598:2000 do ban kỹ thuật TCVN/TC 189 “Sản phẩm gốm xây dựng” hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học Công nghệ Vật liệu xây dựng, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.   NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG – TRƯỜNG THẠCH Raw material for construction ceramics – Feldspar Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho trường thạch đã qua gia công làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm gốm xây dựng như: sứ vệ sinh, gạch gốm ốp lát, gạch granit nhân tạo… Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6533:1999 Vật liệu chịu […]

TCVN 6598:2000 NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM ...