download tiêu chuẩn 6109


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6109 : 1996 ASTM : E 269 – 88 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – KIỂM TRA HẠT TỪ – THUẬT NGỮ Non – destructive testing – Magnetic particle examination – Terminology Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này giải thích các thuật ngữ dùng trong thử không phá hủy bằng kiểm tra hạt từ. 1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các văn bản, tài liệu kỹ thuật đào tạo, hướng dẫn sử dụng … trong thử không phá hủy bằng kiểm tra hạt từ. Các thuật ngữ Ách từ (yoke): một nam châm gây ra từ trường trong phần của chi tiết giữa hai điện cực, ách này có thể là nam châm vĩnh cửu, có thể là nam châm điện dùng dòng một chiều hay xoay chiều. Ampe vòng (ampere turns): bằng tích giữa dòng điện tính bằng ampe chạy qua cuộn […]

TCVN 6109 : 1996 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – KIỂM ...