download tiêu chuẩn 2094


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2094 : 1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG MÀNG Paints- Method paint application Tiêu chuẩn này quy định cách chuẩn bị tấm mẫu, phương pháp gia công màng đối với các loại sơn. Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử Tiến hành theo TCVN 5669 – 1992 Tấm chuẩn để thử Tiến hành theo TCVN 5670 – 1992 Gia công màng Gia công màng trên mẫu chuẩn đã chuẩn bị theo TCVN 5670 – 1992 bằng phương pháp nhúng, rót, dùng chổi lông quét hoặc dùng máy để phun. Tiến hành chỉnh độ nhớt của sơn cần thử để đạt được độ đặc có thể quét được. Dùng chổi lông quét thành lớp mỏng và đều đặn trên nền. Đưa chổi lông nhanh và đều ngang dọc trên tấm mẫu. Gia công màng bằng máy phun. Tiến hành chỉnh độ nhớt của sơn cần thử […]

TCVN 2094 : 1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG MÀNG