download TCVN 8163


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8163: 2009 THÉP CỐT BÊ TÔNG – MỐI NỐI BẰNG ỐNG REN Steel for the reinforcement of concrete – Threaded coupler splice Lời nói đầu TCVN 8163 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Sao Việt, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THÉP CỐT BÊ TÔNG – MỐI NỐI BẰNG ỐNG REN Steel for the reinforcement of concrete – Threaded coupler splice   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, ống ren dùng để nối thép cốt và mối nối thép cốt bê tông bằng ống ren trong các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy […]

TCVN 8163: 2009 THÉP CỐT BÊ TÔNG – MỐI NỐI ...