download tcvn 6074


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6074:1995 GẠCH LÁT GRANITO Granito floor tiles Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch lát granito sản xuất theo phương pháp ép bán khô từ hỗn hợp phối liệu: Xi măng, cát vàng, hạt đá hoa (marble), có hoặc không có cốt thép. Bề mặt sản phẩm được mài nhẵn. Gạch lát granito dùng để lát hoặc ốp, hoàn thiện công trình xây dựng. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6065 : 1995 Gạch xi măng lát nền. Kiểu, kích thước cơ bản 3.1. Gạch lát granito thường có dạng hình vuông, kích thước và sai lệch kích thước quy định như sau: Chiều dài: 400 mm – 1mm; 300 mm – 1 mm; Chiều dầy : 23 mm ± 1,5 mm. Chú thích – Các kiểu và kích thước khác được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, nhưng sai […]

TCVN 6074:1995 GẠCH LÁT GRANITO Granito floor tiles