download tcvn 1450


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1450:2009 GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG Hollow clay bricks Lời nói đầu TCVN 1450:2009 thay thế TCVN 1450 : 1998. TCVN 1450:2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG Hollow clay bricks Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch rỗng sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp đùn dẻo và nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để sử dụng cho kết cấu xây có trát hoặc ốp bên ngoài. Gạch rỗng đất sét nung có khối lượng thể tích lớn hơn 1600 kg/m3 được xem như gạch đặc và áp dụng theo TCVN 1451 :1998. Tài liệu viện dẫn Các tài […]

TCVN 1450:2009 GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG