download tcvn 141


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 141: 2008 XI MĂNG POÓC LĂNG – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Portland cement – Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 141: 2008 thay thế cho TCVN 141 : 1998. TCVN 141: 2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XI MĂNG POÓC LĂNG – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Portland cement – Methods of chemical analysis Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học cho các loại xi măng poóc lăng, clanhke xi măng poóc lăng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho clanhke và xi măng poóc lăng chứa bari. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết […]

TCVN 141: 2008 XI MĂNG POÓC LĂNG – PHƯƠNG ...