dòng điện xoay chiều


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4160-90 KHỞI ĐỘNG TỪ – LÀM VIỆC Ở ĐIỆN ÁP ĐẾN 1 000V – YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Electromagnetic – Staters for voltages up to 1000V – General requirements Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 4160-85. Tiêu chuẩn này áp dụng cho khởi động từ loại thông dụng, làm mát bằng không khí tự nhiên, làm việc ở điện áp đến 1000V, dòng điện xoay chiều, tần số 50Hz, dùng để điều khiển việc khởi động, cắt và đảo chiều quay của động cơ không đồng bộ bapharôto ngắn mạch. Khi có rơle nhiệt lắp kèm khởi động từ có thể bảo vệ động cơ khỏi bị quá tải vượt quá thời gian cho phép. Dạng và thông số cơ bản. 1.1. Khởi động từ được chế tạo theo các dạng sau: 1.1.1. Theo công dụng a) Không đảo chiều (đơn) để điều […]

TCVN 4160-90 KHỞI ĐỘNG TỪ – LÀM VIỆC Ở ĐIỆN ...