dòng điện tiêu chuẩn


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7655 : 2007 IEC 60059 : 1999 DÃY DÒNG ĐIỆN TIÊU CHUẨN THEO IEC IEC standard current ratings Lời nói đầu TCVN 7655 : 2007 thay thế TCVN 3724-82, TCVN 182-65, TCVN 183-85, TCVN 184-85 và TCVN 3878-83; TCVN 7655:2007 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60059:1999; TCVN 7655:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   DÃY DÒNG ĐIỆN TIÊU CHUẨN THEO IEC IEC standard current ratings Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định dãy dòng điện tiêu chuẩn dùng cho các cơ cấu, khí cụ, thiết bị đo và thiết bị dùng điện và được áp dụng để thiết kế hệ thống ứng dụng hoặc thiết bị ứng dụng cũng như các đặc […]

TCVN 7655 : 2007 DÃY DÒNG ĐIỆN TIÊU CHUẨN THEO ...