độ nở autoclave


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8877:2011 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ – XÁC ĐỊNH ĐỘ NỞ AUTOCLAVE Cement – Test method for autoclave expansion Lời nói đầu TCVN 8877:2011 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ASTM C151-09, Standard Test Method for Autoclave Expansion of Hydraulic Cement (Tiêu chuẩn phương pháp thử độ nở autoclave của xi măng). TCVN 8877:2011 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường  Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ – XÁC ĐỊNH ĐỘ NỞ AUTOCLAVE Cement – Test method for autoclave expansion Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ nở autoclave của xi măng bằng cách thử mẫu được làm từ hồ xi măng. Tài liệu viện dẫn […]

TCVN 8877:2011 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ – XÁC ...