độ mài mòn


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3114 : 1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀI MÒN Heavyweight concrete – Method for determination of abrasion Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ mài mòn của bê tông nặng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại bê tông chịu mài mòn bề mặt do người hoặc phương tiện thường xuyên đi lại gây ra (bê tông đường, tấm lát vỉa hè, tấm lát sân, bó vỉa, bậc cầu thang, tay vịn, bê tông xilô chứa …). Tuỳ theo điều kiện làm việc của kết cấu, độ mài mòn của bê tông được tiến hành thử ở trạng thái khô tự nhiên trong không khí hoặc bão hoà nước. Thiết bị thử Máy mài kiểu  (hình 1) hoặc Beme (hình 2) . Cân kĩ thuật chính xác tới 0,1g Thước kẹp cơ khí. Cát mài 1.1. […]

TCVN 3114 : 1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP ...