độ hút nước gạch


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7133:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIIb ( 6 % < E ≤ 10 %) – YÊU CẦU KỸ THUẬT Ceramic floor and wall tile, group BIIb ( 6 % < E ≤ 10 %) – Specification 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô có phủ men, độ hút nước từ lớn hơn 6 % đến 10 %, dùng để ốp tường hoặc lát nền các công trình xây dựng. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 6414 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6415 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử TCVN 7132 : 2002 Gạch gốm ốp lát – Định nghĩa, phân loại, các đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn. 3. Hình dạng và kích thước cơ bản 3.1. Hình […]

TCVN 7133:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIIb ( 6 ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 248 : 1986 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC Bricks – Method for determination of water absorption Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 248 : 1967, quy định phương pháp xác định độ hút nước của các loại gạch xây dựng dùng trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gạch đất sét chưa nung. Thiết bị thử Tủ sấy Cân kĩ thuật chính xác tới lg; Thùng hay bể ngâm gạch. Chuẩn bị mẫu thử 2.1. Mẫu thử dùng đề xác định độ hút nước là 5 viên gạch nguyên được lấy theo các quy định hiện hành về lấy mẫu cho từng loại gạch. 2.2. Trước khi tiến hành thử dùng bàn chải quét sạch và sấy khô mầu thử đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ […]

TCVN 248 : 1986 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP ...