độ hút ẩm của gỗ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8046 : 2009 GỖ – XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT ẨM Wood – Determination of moisture absorption Lời nói đầu TCVN 8046 : 2009 thay thế cho TCVN 359-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8046 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89/SC1 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   GỖ – XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT ẨM Wood – Determination of moisture absorption Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ hút ẩm của gỗ. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện […]

TCVN 8046 : 2009 GỖ – XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT ...