đo hệ số phát sáng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9274:2012 ASTM E 2302:2003 SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG – PHƯƠNG PHÁP ĐO HỆ SỐ PHÁT SÁNG DƯỚI ÁNH SÁNG KHUẾCH TÁN BẰNG PHẢN XẠ KẾ CẦM TAY Standard Test Method for Measurement of the Luminance Coefficient Under Diffuse lllumination of Pavement Marking Materials Using a Portable Reflectometer Lời nói đầu TCVN 9274:2012 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường thẩm định. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 9274:2012 được xây dựng trên cơ sở hoàn toàn tương đương với ASTM E 2302:2003 (Reapproved 2008) (Standard Test Method for Measurement of the Luminance Coefficient Diffuse lllumination of Pavement Marking Materials Using a Portable Reflectometer) với sự cho phép của ASTM quốc tế, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. Tiêu chuẩn […]

TCVN 9274:2012 SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG – PHƯƠNG PHÁP ...