độ giãn dài khi đứt


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7434 – 1: 2004 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO – PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ CHUNG Thermoplatics pipes – Determination of tensile properties – Part 1: General test method Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ bền kéo của ống nhựa nhiệt dẻo, đặc biệt là những  tính chất sau: – ứng suất khi đứt; – độ giãn dài khi đứt. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại ống nhựa nhiệt dẻo, không tính đến mục đích sử dụng của chúng. 2 Tài liệu viện dẫn TCVN 6149: 2003 (ISO 1167 : 1996) Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Độ bền với áp suất  bên trong – Phương pháp thử. ISO 2602: 1980 Statistical interpretation of test results – Estimation of the mean – Confidence […]

TCVN 7434 – 1: 2004 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – ...