độ co rút thể tích gỗ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-14 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ – PHẦN 14: XÁC ĐỊNH ĐỘ CO RÚT THỂ TÍCH Wood – Physical and mechanical methods of test – Part 14: Determination of volumetric shrinkage Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp xác định độ co rút thể tích của gỗ: – phương pháp hình học không gian, áp dụng cho các mẫu thử chuẩn bị theo TCVN 8048-13 (ISO 4469); – phương pháp dùng đồng hồ thủy ngân, áp dụng cho các mẫu thử có các hình dạng bất kỳ. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố […]

TCVN 8048-14 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ ...