độ bền uốn va đập


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-10 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ – PHẦN 10: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN VA ĐẬP Wood – Physical and mechanical methods of test – Part 10: Determination of impact bending strength Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ bền uốn va đập của gỗ sử dụng máy thử va đập kiểu con lắc. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8044 : 2009 (ISO 3129 : 1975) Gỗ – Phương pháp lấy mẫu […]

TCVN 8048-10 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ ...