định vị che chắn


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7386:2011 ISO 13855:2010 AN TOÀN MÁY – ĐỊNH VỊ CHE CHẮN BẢO VỆ ĐỐI VỚI TỐC ĐỘ TIẾP CẬN CỦA CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI Safety of machinery – Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body Lời nói đầu TCVN 7386:2011 thay thế TCVN 7386:2004. TCVN 7386:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 13855:2010. TCVN 7386:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Kết cấu của các tiêu chuẩn an toàn trong lĩnh vực máy như sau: a) Các tiêu chuẩn loại A (các tiêu chuẩn an toàn cơ bản) đưa ra các khái niệm cơ bản, các nguyên tắc về thiết kế và các khía cạnh […]

TCVN 7386:2011 AN TOÀN MÁY – ĐỊNH VỊ CHE CHẮN ...