dính kết vật liệu kính


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8266 : 2009 SILICON XẢM KHE CHO KẾT CẤU XÂY DỰNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Structural silicone sealants – Specifications Lời nói đầu TCVN 8266:2009 được xây dựng trên cơ sở ASTM C1184. TCVN 8266:2009 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SILICON XẢM KHE CHO KẾT CẤU XÂY DỰNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Structural silicone sealants – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng loại một và nhiều thành phần đóng rắn hóa học dùng để dính kết vật liệu kính (hoặc các vật liệu khác như gốm sứ, kim loại, đá và tấm composite) vào […]

TCVN 8266 : 2009 SILICON XẢM KHE CHO KẾT CẤU ...