điện áp danh định


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4911-89 CÔNG TẮC TƠ ĐIỆN TỪ HẠ ÁP KÍCH THƯỚC LẮP RÁP Cơ quan biên soạn: Trung tâm Tiêu chuẩn – Chất lượng Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan trình duyệt và đề nghị ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 697/QĐ ngày 25 tháng 12 năm 1989. CÔNG TẮC TƠ ĐIỆN TỪ HẠ ÁP KÍCH THƯỚC LẮP RÁP Low-voltage electromagnetic contactors. Assembly sizes. Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tắc tơ điện từ công dụng chung có điện áp danh định đến 1000V xoay chiều và 1200V một chiều, và qui định yêu cầu đối với kích thước của công tắc tơ […]

TCVN 4911-89 CÔNG TẮC TƠ ĐIỆN TỪ HẠ ÁP KÍCH ...