đèn điện chiếu sáng khẩn cấp


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-22:2013 IEC 60598-2-22:2008 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-22: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN ĐIỆN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP Luminaires – Part 2-22: Particular requirements – Luminaires for emergency lighting Lời nói đầu TCVN 7722-2-22:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-22:2008; TCVN 7722-2-22:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây: 1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 2) TCVN 7722-2-1:2013, Đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố định 3) TCVN 7722-2-2:2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ […]

TCVN 7722-2-22:2013 IEC 60598-2-22:2008 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-22: YÊU ...