đèn điện cầm tay


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-8 : 2013 IEC 60598-2-8:2007 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-8: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN ĐIỆN CẦM TAY Luminaires – Part 2-8: Particular requirements – Handlamps Lời nói đầu TCVN 7722-2-8 : 2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-8:2007; TCVN 7722-2-8 : 2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn. Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây: 1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 2) TCVN 7722-2-1:2013, Đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố định 3) TCVN 7722-2-2:2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục […]

TCVN 7722-2-8 : 2013 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-8: YÊU ...