đất sét nung


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1451:1998 GẠCH ĐẶC ĐẤT SÉT NUNG 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch đặc sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp dẻo và được nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để xây móng, tường và các bộ phận khác của công trình có trát hoặc ốp bên ngoài. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại gạch đặc có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1600 kg/m3 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6355-1: 1998 Gạch Xây- Xác định cường độ nén; TCVN 6355-2: 1998 Gạch Xây- Xác định cường độ uốn; TCVN 6355-3: 1998 Gạch Xây- Xác định độ hút nước; TCVN 6355-5: 1998 Gạch Xây- Xác định khối lượng thể tích; TCVN 6355-7: 1998 Gạch Xây- Xác định vết tróc do vôi. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 1451:1998 tại đây:

TCVN 1451:1998 GẠCH ĐẶC ĐẤT SÉT NUNG


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 111:1983 GẠCH TRANG TRÍ ĐẤT SÉT NUNG Clay decoration bricks Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại gạch trang trí sản xuất từ đất sét có phụ gia hay không có phụ gia tạo hình bằng phương pháp dẻo hay phương pháp bán khô và được nung chín. Gạch trang trí được dùng để xây các mảng tường có tính chất làm vách ngăn, thông gió, trang trí, không có tính chất chịu lực. 1 Các kiểu và kích thước cơ bản 1.1. Gạch trang trí đất sét nung có các kiểu và kích thước cơ bản phù hợp với bản vẽ. Chú thích: Các kiểu gạch và kích thước khác với điều 1.1. được sản xuất theo hợp đồng riêng. 2 Yêu cầu kĩ thuật 2.1. Mầu sắc của gạch trong cùng 1 lô phải đồng đều, bề mặt gạch không được có vết […]

TCXD 111:1983 GẠCH TRANG TRÍ ĐẤT SÉT NUNG